Saturday, August 06, 2011

Hukum Orang Islam Masuk Gereja ?

Kesinambungan kes orang islam yang kena cekup di Gereja kat Damansara tu..saya cari pula maklumat berkenaan Hukum Orang Islam Masuk Gereja. Dan ini yang saya dapat...mari sama-sama kita baca ya...Kita dilarang untuk pergi gereja dan jumap orang kafir kat sana sebab banyak keburukannya.

gambar sekadar hiasan ya...

 
Pertanyaan: Apa hukum seorang muslim masuk ke gereja, baik untuk menghadiri sembahyang mereka atau mendengarkan khotbahnya?

Jawaban dari Lajnah Da’imah Lil Buhuts Al-Ilmiah Wal Ifta: Seorang muslim tidak boleh menemui orang kafir di tempat-tempat ibadah mereka karena banyaknya keburukan mereka. Hal ini didasarkan hadits yang diriwayatkan al-Baihaqi dengan isnad shahih dari Umar radliyallah 'anhu, beliau berkata:


وَلاَ تَدْخُلُوْا عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ فِي كَنَائِسِهِمْ وَمَعَابِدِهِمْ فَإِنَّ السُّخْطَةَ تَنْـزِلُ عَلَيْهِمْ

"Janganlah kalian masuk menemui orang-orang musyrikin di gereja-gereja dan tempat-tempat ibadah mereka, karena kemurkaan (Allah) turun kepada mereka." (HR. Al-Baihaqi dalam As-Sunan 9/234, Abdurrazaq dalam Al-Mushannif, no. 1609. Lihat Iqtidha Shirath Al-Mustaqim, karya Syaikhul Islam 1/455 dan Majmu' Fatawanya 6/110-111).

Tetapi, jika untuk berdakwah / menyeru mereka ke jalan Allah dan yang serupa, tidak masalah.Hanya Allah-lah yang mampu memberi petunjuk. • Sumber: Majmu' Fatawa al-Lajnah ad-Daimah-Saudi arabi, Jilid 17 (aqidah).Hukum masuk gereja :-

Hukum Masuk Ke Gereja Hukum dasar seorang muslim masuk ke gereja adalah mubah atau boleh. Namun bila di dalamnya sedang diadakan upacara keagamaan, maka kita diharamkan hadir di dalamnya. Meski pun ada juga yang tidak mengharamkannya.
Namun para fuqoha berbeza pendapat tentang hukum seorang muslim memasuki gereja.

1. Yang Memakruhkan

Ulama di kalangan mazhab Al-Hanafiyah menyatakan bahawa makruh hukumnya seorang muslim memasuki gereja atau tempat ibadah orang kafir.
Sebab tempat tersebut merupakan tempat berkumpulnya syaitan bukan kerana seorang muslim tidak mempunyai hak untuk memasukinya.

2. Yang Membolehkan

Para ulama di kalangan mazhab Malikiyah dan Hanabilah serta sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat bahawa seorang muslim diperbolehkan memasuki gereja atau tempat ibadah orang kafir lainnya. Tapi sebahagian yang lainnya mensyaratkan harus ada izin dari mereka yang menggunakan tempat tersebut. Keterangan seperti ini boleh kita baca pada kitab Kasyful Qana' jilid 1 halaman 294 serta kitab Hasyiyatul Jamal jilid 3 halaman 572. Oleh karena itu hukum memasuki gereja seperti halnya untuk menghadiri perkawinan atau bertugas melakukan pekerjaan tertentu, bukanlah sesuatu yang diharamkan. Asalkan selama orang muslim tersebut tidak melaksanakan hal-hal yang bertentangan dengan aturan-aturan agama. Meskipun demikian, sebaiknya dia tidak melakukannya (masuk ke gereja) kecuali jika perlu dan mendesak.

3.Yang Mutlak Diharamkan

Sedangkan hukum memasuki tempat ibadah orang kafir pada saat mereka sedang merayakan hari agama mereka adalah haram. Sahabat Umar bin Al-Khattab ra berkata:
"Janganlah kalian memasuki tempat ibadah orang kafir pada saat mereka sedang merayakan hari agama mereka, kerana kemarahan Allah akan turun kepada mereka."

 

Designed by Alieff Artwork